ארכיונים עבור פוסטים עם התג: שיר השירים

היא יושבה לחלון וסורקה שערה 
בעיניכם היא פרוצה ובעיני היא ברה 
מר לי מר, ליבי היום עלי רע 
אם רחלה איננה 
אני אנה בא 

ח.נ. ביאליק, "היא יושבה לחלון"

התאהב בפרוצה? ביאליק שלנו?! אז זהו, שלא בדיוק. "הפרוצה" שלו היא לא זונה, כפי שהיינו עלולים לחשוב, אלא כפי שמשתמע מהשיר, כינוי גנאי למי שמעזה להחצין את נשיותה ולהסתרק דווקא מול החלון. זאת לעומת ה"ברה", הטהורה והנקיה.
ביאליק ממש לא היה הראשון שהשתמש במינוח הזה כלפי מי שלא מצניעה את עצמה מגברים. הנה סוגיה במסכת כתובות בגמרא שדנה בשאלה האם אלמנה שלא מיהרה לתבוע את מזונותיה מן היורשים אלא "שהתה (חיכתה) שתיים ושלוש שנים" נחשבת כמי שויתרה עליהם. הביטוי "שתיים ושלוש שנים" קשה למתדיינים בגלל חוסר הבהירות שבו: האם ניתן להניח ויתור כבר אחרי שנתיים, או רק אחרי שלוש? והתשובה שניתנת היא: "כאן בפרוצה כאן בצנועה". ושוב, לא מדובר בזונה. הפרוצה של הגמרא היא אשה שיש בה די עוז רוח כדי להתייצב מול בית הדין הגברי ולדרוש את זכויותיה. אחת כזאת, אם לא עשתה זאת תוך שנתיים – סימן שויתרה על הכסף. הצנועה, לעומתה, היא מי שמתביישת לנהל דיון עם גברים, ולכן צריך להתחשב בה ולתת לה יותר זמן. מסקנה: יותר משהתואר הזה מעיד על האשה, הוא מלמד על הנורמות החברתיות של תקופתה. פרוצה, ממש כמו אחותה המילולית "מופקרת",  היא מי שמפרה את כללי הצניעות המקובלים.

מי שפרץ לו
שתי המילים האלו מעניינות מבחינה לשונית, משום שזו אחת הדוגמאות המאלפות לאופן שבו מוסכמות חברתיות מעצבות את השפה.

לקרוא את ההמשך »

 בחלק הקודם ראינו איך התיאורים התנכיים לגבי דמותו של אלוהים והקשר שלנו איתו הושפעו מהנסיבות ההיסטוריות. בחלק הזה נגלה שאותו עיקרון ממשיך ופועל גם על הטקסטים וספרות המחשבה היהודית שלאחר חורבן בית שני – נוסח התפילות והברכות, מדרשים ואגדות.

התחלנו את הדרך כבניו של אלוהים ביציאת מצריים, בה נשא אותנו כַּאֲשֶׁר יִשָּׂא-אִישׁ אֶת-בְּנוֹ. בהמשך הפכנו גם לאשת נעוריו – תיאור ששורשיו בנאום משה לפני הכניסה לארץ והוא הולך ומתבסס בדברי הנביאים. וכך הגענו בסוף החלק הקודם אל הנקודה שבה אלוהים וישראל מצויים בעיצומה של מערכת יחסים כפולה, מיטלטלים בין אהבת אב לבנו לבין קנאת בעל לרעייתו, כאשר קנאה זו הולכת ונעשית הצד הדומיננטי. המודל שהוטבע בספר דברים – לֹא תֵלְכוּן אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים…כִּי אֵל קַנָּא יְהוָה אֱלֹהֶיךָ – הופך בדברי הנביאים לשורת תיאורים בוטים של ישראל כאשה בוגדנית והעונשים האלימים שהאל-הבעל מטיל עליה.

במפתיע, הרטוריקה העוצמתית הזאת, שהיתה נפוצה כל-כך לאורך מאות שנות נבואה, נעלמת בבת אחת לאחר חורבן בית שני. מדוע?

התשובה טמונה, כאמור, בהשפעת הנסיבות ההיסטוריות על עולם הדימויים. לקרוא את ההמשך »

…אפילו ונוס תתכער,
בין התנור והמקרר
והכיריים.
כשחרוזי שיר השירים
כאן יתבשלו בתוך סירים
לצהריים

על כן בשם כל הקדושים,
אני דודך,
מצהיר בזאת שלא אבקש את ידך.
(ז'ורז' ברסאנס בתרגום נעמי שמר)

מחקר חדש שהתפרסם לאחרונה בודק את ההתייחסות ההלכתית אל יחסי מין בכפיה בקהילות אשכנז במאות 12-13 (למי שחושב שזה לא רלוונטי – מתברר כי הפסיקה דאז משמשת בסיס הלכתי עד ימינו). כותבת הדוקטורט מירב שניצר מתייחסת, בין השאר, לכפיית יחסי מין של בעל על אשתו, ועומדת על ההבדל בין שתי הגישות המרכזיות דאז: האחת שמתחשבת ברצונן של הנשים, ובה החזיקו מרבית חכמי צרפת, והשניה, של חכמי גרמניה, שהתייחסה לטענות הנשים בחשדנות וראתה בהן אמתלה לפירוק המשפחה. באופן פרדוקסלי, דווקא עליית כוחן ומעמדן של הנשים לאורך המאה ה-13 הביאה להשלטה גורפת של הגישה המחמירה ולדחיית תביעות גירושין של נשים "מורדות",  אשר טענו שאינן מסוגלות להמשיך ולקיים יחסי אישות עם בעל שמאסו בו. הכותבת מציינת כי הסיבות ההיסטוריות לכך אינן נהירות, ומעלה השערה כי  המאבק הרבני נועד להחזיר את הנשים למקומן "הראוי".

לצד ההסבר הסוציולוגי, אני רוצה להציע כאן הסבר נוסף. לקרוא את ההמשך »